Om Laurus Generics GmbH

Laurus Generics GmbH är en Hamburgbaserad enhet. Laurus Generics GmbH är ett helägt dotterbolag till Laurus Labs Limited och är en pålitlig leverantör av högkvalitativa och kostnadseffektiva generiska läkemedel till stora europeiska länder. Vi är ett vertikalt integrerat företag, vilket innebär att vi har full kontroll över hela produktleveranskedjan. Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla prisvärda läkemedel med garanterad leverans. Vår portfölj spänner över terapiområden som HIV, diabetes, CNS och CVS.
Produkt


Produkt Aktiv ingrediens Utbildingsmaterial Svenska
Tenofovirdisoproxil Laurus 245 mg filmdragerade tabletter Tenofovir disoproxil För Sjukvardspersonal För Patienter
obefintlig
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Laurus 200mg/ 245 mg filmdragerade tabletter Emtricitabine/Tenofovir disoproxil För Sjukvardspersonal För Patienter
Checkliste för förkrivande läkare Paminnelskort
Viktiga säkerhetsupplysningar Viktiga säkerhetsupplysningar

Rapportera en negativ incident

En negativ incident är en oönskad reaktion på ett läkemedel (t.ex. en allvarlig biverkning som kräver läkarvård). Som ett ansvarsfullt läkemedelsföretag uppmuntrar vi läkare, patienter och apotekare att rapportera alla negativa incidenter i samband med våra läkemedel. Även om alla våra produkter testas för säkerhet och genomgår en rigorös utvärderingsprocess innan de godkänns, kan vissa biverkningar bara kännas igen efter omfattande användning i en bred patientpopulation. Frivillig rapportering från patienter och sjukvårdspersonal hjälper oss därför att göra våra läkemedel säkrare. Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt.


Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Förklara de negativa incidenter som du har observerat*.


Namn för den misstänkta drogen*


Uppgifter om den berörda personen*

Genus

Födelsedatum*

Land där du är permanent bosatt*


Uppgifter om reportern

Förnamn*

Namn*

E-mail


Vilken är din relation till patienten?*


Additional informationLaurus Generics GmbH
Van-der-Smissen-Strasse 1,
22767 Hamburg, Germany

Tel: +49 40 38 08 47 64
Fax: +49 40 38 08 47 65
E-mail: info@laurusgenerics.eu

www.lauruslabs.com

© 2022 Laurus Generics GmbH. Alla rättigheter förbehållna